Bærekraft

I Marienlyst Eiendom sier vi at vi skaper og utvikler varige verdier. Dette gjør vi gjennom et bevisst forhold til overordnede bærekraftsmål og et ambisiøst ønske om å velge helhetlige løsninger som imøtekommer både dagens og fremtidige generasjoners behov.
Shutterstock 437807485 tinified

Våre bærekraftsmål:

God helse

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftige byer & lokalsamfunn

Ansvarlig forbruk & produksjon

Stoppe klimaendringene

Livet på land

Samarbeid for å nå målene

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven)

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Marienlyst Eiendom har etablert en menneskerettspolicy med formål om å drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med;

  • • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
  • • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Disse omfatter, men er ikke begrenset til tvangsarbeid, arbeidstid, diskriminering og trakassering.

Vi har forpliktet oss til å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Marienlyst Eiendom vil overholde FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på dette området. Marienlyst Eiendom skal kontinuerlig jobbe for å være en positiv bidragsyter til arbeidet med respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Som en del av dette skal vi kontinuerlig gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, for å kartlegge og vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Marienlyst Eiendom forventer at de samme standardene vil overholdes av våre leverandører og andre forretningspartnere.

I tråd med Åpenhetsloven vil Marienlyst Eiendom offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med Åpenhetsloven. Last ned siste redegjørelse.

Har du spørsmål vedrørende Marienlyst Eiendoms etterlevelse av Åpenhetsloven eller vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en skriftlig forespørsel til mail@marienlyst.no.

Vil du vite mer om vårt arbeid med bærekraft?

Kontakt oss